Skontaktuj się z nami

Proszę uzupełnić formularz

Dane adresowe

TRONIX Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 37a
05-220 Zielonka k/Warszawy

tel. +48 22 3783610
fax: +48 22 3783401
kontakt@tronix.pl

Dane rejestrowe

TRONIX Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 37a
05-220 Zielonka k/Warszawy

NIP: 1251619884
REGON: 146527790
KRS: 0000450110

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego