Systemy LAB

System obsługi laboratorium

Systemy LAB

System obsługi laboratorium

Systemy LAB WODA

Stworzyliśmy system obsługi laboratorium higieny komunalnej (HKL) dla wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie oraz Gorzowie.

System LAB-WODA jest dedykowanym systemem informatycznym opracowanym na potrzeby obsługi badań laboratoryjnych próbek wody realizowanych w ramach System LAB-WODA jest dedykowanym systemem informatycznym opracowanym na potrzeby obsługi badań laboratoryjnych próbek wody realizowanych w ramach Laboratorium Higieny Komunalnej (HKL) w Dziale Laboratorium (DL) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz Gorzowie (WSSE).

System obejmuje działaniem następujące obszary:
• wspomaganie procesu przed-rejestracji realizowanej przez zewnętrznych próbkobiorców współpracujących z HKL WSSE;
• ewidencjonowanie próbek przyjętych (zarejestrowanych) w laboratorium i wspomaganie procesu ich rejestracji;
• gromadzenie wyników oznaczeń;
• wspomaganie procesu przygotowania sprawozdania z badania;
• zarządzanie zasadami dostępu do informacji oraz możliwością wykonywania poszczególnych czynności w procesie badania np. określenie wyniku pomiaru;
• wykonywanie autoryzacji w ramach pracowni;
• współpraca z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w zakresie ewidencji dokumentacji (zleceń, sprawozdań);

System jest wykonany w technologii umożliwiającej korzystanie z niego za pośrednictwem klasycznej przeglądarki internetowej. Korzystanie z LAB-WODA jest możliwe zarówno w sieci wewnętrznej instytucji jak i może być dostępne dla osób pracujących zdalnie lub w terenie np. próbkobiorców.

System LAB-WODA został wykonany w technologii klient-serwer (thin client). Dane przechowane są w scentralizowanej bazie danych zgodnej ze standardem SQL. System poza scentralizowaniem warstwy danych oferuje również scentralizowanie warstwy aplikacyjnej. Dostęp do systemu możliwy jest z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej np. IE lub FF. Takie rozwiązanie, techniczne pozwala na uniknięcie instalowania kłopotliwego oprogramowania po stronie klienckiej. Dostęp do systemu możliwy jest jedynie po prawidłowej weryfikacji użytkownika.

Systemy LAB EPL

System LAB EPL służy do obsługi laboratorium epidemiologicznego stworzony został dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

System LAB-EPL jest dedykowanym systemem informatycznym opracowanym na potrzeby obsługi badań laboratoryjnych próbek w ramach Laboratorium Epidemiologii (EPL) w Dziale Laboratorium (DL) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie (WSSE).

System obejmuje działaniem następujące obszary:
• wspomaganie procesu przed-rejestracji realizowanej przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne współpracujące z EPL WSSE;
• ewidencjonowanie próbek przyjętych (zarejestrowanych) w laboratorium i wspomaganie procesu ich rejestracji;
• gromadzenie wyników oznaczeń;
• wspomaganie procesu przygotowania sprawozdania z badania;
• zarządzanie zasadami dostępu do informacji oraz możliwością wykonywania poszczególnych czynności w procesie badania np. określenie wyniku pomiaru;
• wykonywanie autoryzacji w ramach pracowni;
• współpraca z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w zakresie ewidencji dokumentacji (zleceń, sprawozdań);

System jest wykonany w technologii umożliwiającej korzystanie z niego za pośrednictwem klasycznej przeglądarki internetowej. Korzystanie z LAB-EPL jest możliwe zarówno w sieci wewnętrznej instytucji jak i może być dostępne dla osób pracujących zdalnie lub w terenie np. próbkobiorców.

System LAB-EPL został wykonany w technologii klient-serwer (thin client). Dane przechowane są w scentralizowanej bazie danych zgodnej ze standardem SQL. System poza scentralizowaniem warstwy danych oferuje również scentralizowanie warstwy aplikacyjnej. Dostęp do systemu możliwy jest z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej np. IE lub FF. Takie rozwiązanie, techniczne pozwala na uniknięcie instalowania kłopotliwego oprogramowania po stronie klienckiej. Dostęp do systemu możliwy jest jedynie po prawidłowej weryfikacji użytkownika.

Zapytaj o oprogramowanie

Tworząc oprogramowanie nie uciekamy się do schematów. Każdy kolejny projekt wymaga od nas nowej optyki i indywidualnego podejścia do Klienta. Skontaktuj się z naszym doradcą i przekonaj się, jakie korzyści może dać Twojej organizacji oprogramowanie stworzone przez Tronix.

Zapoznaj się z pozostałą ofertą Tronix

Oprogramowanie (Software house)

Zaprogramuj się na zupełnie nowe możliwości.

Integrator rozwiązań IT

Odkryj potencjał integracji dla Twojego biznesu.

Internet rzeczy (IoT)

Otwórz się na kolejny etap cyfrowej rewolucji.

Sterowanie przemysłowe (ot)

Wykorzystuj najnowsze rozwiązania w pracy.