Ułatwienia dostępu

PROJEKT INWESTYCYJNY DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie linii produkcyjnej urządzeń elektronicznych.

PROJEKT INWESTYCYJNY DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie linii produkcyjnej urządzeń elektronicznych.

 

belkaLoga

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R w Tronix Sp. z o.o. poprzez uruchomienie linii produkcyjnej urządzeń elektronicznych wykorzystujących opracowaną własną technologię komunikacji bezprzewodowej zgodnie z koncepcją „Internetu Rzeczy” (IoT)

Krótki opis projektu

Celem bezpośrednim projektu jest wdrożenie na rynek badań własnych zrealizowanych w ramach Działania 1.2 RPO WM obejmujących technologię umożliwiającą zbudowanie sieci fizycznych obiektów komunikujących się bezprzewodowo w trybie kratownicy z wykorzystaniem protokołu IP na warstwie sieciowej zgodnie z koncepcją IoT, przeznaczoną do użytku w środowisku przemysłowym. Rozbudowa przedsiębiorstwa służąca wdrożeniu innowacji produktowej, umożliwi Wnioskodawcy dywersyfikację działalności i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na obecnie „niszowym” rynku usług opartych na koncepcji „Internetu rzeczy”.
Przedmiotem projektu jest jedno główne zadanie merytoryczne, stanowiące istotę niniejszej interwencji, tj. Zakup i uruchomienie linii technologicznej SMT do produkcji urządzeń. Na bazie dedykowanych, zaprojektowanych urządzeń, firma świadczyć będzie usługi budowy sieci. Linia technologiczna składa się z automatycznej precyzyjnej sito-drukarki szablonowej, automatu montażowego Pick&Place z systemem kamer, strefowego pieca do lutowania rozpływowego, posiadającego kilka stref grzewczych i strefę chłodzenia, oraz systemu transporterów dla linii, tj. magazynów do automatycznego podawania i odbioru płytek. Zasadniczej inwestycji towarzyszyć będą dwa działania wspierające realizację procesu inwestycyjnemu, obejmujące promocję projektu i realizację prac przygotowawczych.
Projekt będzie wdrażany w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023, w tym zasadnicza część inwestycyjna: od 01.04.2023 do 31.12.2023. 

Wartość projektu: 1 383 750,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 900 000,00 zł

Następny projekt