Ułatwienia dostępu

STEROWANIE PRZEMYSŁOWE OT

Sterowanie Przemysłowe – wyższy poziom zarządzania w przemyśle.

Sterowanie przemysłowe – nowe horyzonty dla biznesu

Sterowanie Przemysłowe (OT – Operational Technology) to kolejna innowacyjna dziedzina, którą zajmują się informatycy TRONIX. Przez lata systemy OT, przeznaczone do zarządzania procesami fizycznymi, były wykorzystywane w różnych dziedzinach: górnictwie, logistyce, produkcji i szeroko pojętym przemyśle. Dziś ich funkcjonowanie jest ściśle zintegrowane z systemami IT, a Sterowanie Przemysłowe znajduje zastosowanie w kolejnych gałęziach biznesu. To połączanie wiąże się nie tylko z nowymi możliwościami aplikowania technologii OT w praktyce, ale także z wyzwaniem integracji poszczególnych elementów całego systemu oraz utrzymaniem bezpieczeństwa sieci. 

W energetyce stosowane są dwa rodzaje systemów – informatyczne (ICT – ang. Information and Communication Technologies) oraz sterowania przemysłowego (OT – ang. Operational Technology). Ta część infrastruktury, która dotyczy usług dla obywateli, korzysta przede wszystkim z rozwiązań ICT. Pojęcie ICT w energetyce jest bardzo pojemne i obejmuje różnego rodzaju aplikacje, w tym m.in. zarządzanie biznesem energetycznym (IT) lub aplikacje związane z techniczną kontrolą operacji sieciowych. Sterowanie Przemysłowe (OT) jest z kolei zarezerwowane dla systemów sterowania procesami przemysłowymi.

Elastyczna odpowiedź na potrzeby przemysłu

Sterowanie Przemysłowe łączy w sobie kompetencje z zakresu informatyki, elektroniki i automatyki. Wykorzystując wiedzę dotyczącą sterowników przemysłowych i ich integracji z systemami informatycznymi, oferujemy naszym Klientom rozwiązania umożliwiające automatyzację linii technologicznych i poszczególnych komponentów procesu produkcji. Wykorzystując narzędzia tego typu, przedstawiciele przemysłu mogą jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, dokładniej monitorować jakość produkcji i podnosić jej efektywność. Zaawansowane systemy sterowania przemysłowego, w skład których wchodzą urządzenia wykonawcze, pomiarowe i sterujące, są wykorzystywane przede wszystkim w branży energetycznej, metalurgicznej, petrochemicznej i teleinformatycznej. Złożoność systemów tego typu wymaga odpowiednich narzędzi, które umożliwią skuteczną koordynację poszczególnych procesów.

STEROWANIE PRZEMYSŁOWE OT

Sterowanie Przemysłowe – wyższy poziom zarządzania w przemyśle

Sterowanie przemysłowe – nowe horyzonty dla biznesu

Sterowanie Przemysłowe (OT – Operational Technology) to kolejna innowacyjna dziedzina, którą zajmują się informatycy TRONIX. Przez lata systemy OT, przeznaczone do zarządzania procesami fizycznymi, były wykorzystywane w różnych dziedzinach: górnictwie, logistyce, produkcji i szeroko pojętym przemyśle. Dziś ich funkcjonowanie jest ściśle zintegrowane z systemami IT, a Sterowanie Przemysłowe znajduje zastosowanie w kolejnych gałęziach biznesu. To połączanie wiąże się nie tylko z nowymi możliwościami aplikowania technologii OT w praktyce, ale także z wyzwaniem integracji poszczególnych elementów całego systemu oraz utrzymaniem bezpieczeństwa sieci.

W energetyce stosowane są dwa rodzaje systemów – informatyczne (ICT – ang. Information and Communication Technologies) oraz sterowania przemysłowego (OT – ang. Operational Technology). Ta część infrastruktury, która dotyczy usług dla obywateli, korzysta przede wszystkim z rozwiązań ICT. Pojęcie ICT w energetyce jest bardzo pojemne i obejmuje różnego rodzaju aplikacje, w tym m.in. zarządzanie biznesem energetycznym (IT) lub aplikacje związane z techniczną kontrolą operacji sieciowych. Sterowanie Przemysłowe (OT) jest z kolei zarezerwowane dla systemów sterowania procesami przemysłowymi.

Elastyczna odpowiedź na potrzeby przemysłu

Sterowanie Przemysłowe łączy w sobie kompetencje z zakresu informatyki, elektroniki i automatyki. Wykorzystując wiedzę dotyczącą sterowników przemysłowych i ich integracji z systemami informatycznymi, oferujemy naszym Klientom rozwiązania umożliwiające automatyzację linii technologicznych i poszczególnych komponentów procesu produkcji. Wykorzystując narzędzia tego typu, przedstawiciele przemysłu mogą jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, dokładniej monitorować jakość produkcji i podnosić jej efektywność. Zaawansowane systemy sterowania przemysłowego, w skład których wchodzą urządzenia wykonawcze, pomiarowe i sterujące, są wykorzystywane przede wszystkim w branży energetycznej, metalurgicznej, petrochemicznej i teleinformatycznej. Złożoność systemów tego typu wymaga odpowiednich narzędzi, które umożliwią skuteczną koordynację poszczególnych procesów.

Zapytaj o sterowanie przemysłowe

Zapytaj naszych ekspertów o możliwości, które może dać Twojej firmie Sterowanie Przemysłowe zaprojektowane przez TRONIX.

Zapoznaj się z pozostałą ofertą Tronix

 

Oprogramowanie (Software house)

Zaprogramuj się na zupełnie nowe możliwości.

Integrator rozwiązań IT

Odkryj potencjał integracji dla Twojego biznesu.

Internet rzeczy (IoT)

Otwórz się na kolejny etap cyfrowej rewolucji.

Sterowanie przemysłowe (ot)

Wykorzystuj najnowsze rozwiązania w pracy.