Ułatwienia dostępu

PROJEKT B+R DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Koncepcja „internetu rzeczy” (IoT) do zastosowania w środowisku przemysłowym.

PROJEKT R&D

Koncepcja „internetu rzeczy” (IoT) do zastosowania w środowisku przemysłowym.

Tytuł projektu

Opracowanie kompletnej technologii pozwalającej na zbudowanie sieci fizycznych obiektów komunikujących się bezprzewodowo w trybie kratownicy z wykorzystaniem protokołu IP na warstwie sieciowej zgodnie z koncepcją „Internetu Rzeczy” (IoT) do zastosowania w środowisku przemysłowym.

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac B+R służących opracowaniu technologii umożliwiającej zbudowanie sieci fizycznych obiektów komunikujących się bezprzewodowo w trybie kratownicy z wykorzystaniem protokołu IP na warstwie sieciowej zgodnie z koncepcją „internetu rzeczy” (IoT), przeznaczonej do użytku w środowisku przemysłowym.

Projekt składa się z siedmiu zadań merytorycznych zamkniętych w dwie fazy: badań przemysłowych w zad. 1 – 5 oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w zad. 6 – 7.  Realizacja tych zadań jest objęta pomocą publiczną.

Pozostałe zadania stanowią działania wspierające proces wdrożenia projektu objęte pomocą de minimis, które stanowią koszty pośrednie związane z realizacją części merytorycznej projektu B+R, promocję projektu i prace przygotowawcze.

Realizacja projektu (z wyłączeniem prac przygotowawczych) będzie trwać 21 miesięcy. Projekt zakończy się opracowaniem gotowej do komercjalizacji technologii, której działanie zostanie potwierdzone prototypami i wersją demonstracyjną.

Cel projektu na poziomie produktu zostanie osiągnięty dzięki realizacji poszczególnych zadań i działań określonych w harmonogramie, przy udziale zasobów ludzkich Wnioskodawcy, oraz zasobów techniczno-materialnych pozyskanych w drodze zakupu.

Wnioskodawca planuje w przyszłości komercjalizację wyników prac B+R poprzez wdrożenie innowacji produktowej we własnej działalności gospodarczej i rozpoczęcie świadczenia nowych usług budowy sieci na bazie koncepcji IoT, jak również udzielanie licencji obcym podmiotom do zastosowania technologii w ich działalności gospodarczej, celem szybszej popularyzacji opracowanego rozwiązania.

Wartość projektu: 1 500 026,64 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 999 519,90 zł

Następny projekt