Ułatwienia dostępu

SGIWI

System Gromadzenia i Wymiany Informacji (SGIWI) jest oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie, zaprojektowanym do przetwarzania i gromadzenia informacji.

System elektronicznego obiegu dokumentów - SGIWI

System Gromadzenia i Wymiany Informacji (SGIWI) jest oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie, zaprojektowanym do przetwarzania i gromadzenia informacji.

System Gromadzenia i Wymiany Informacji (SGIWI)…

…jest oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie, zaprojektowanym do przetwarzania i gromadzenia informacji, w szczególności ukierunkowanym na potrzeby przedsiębiorstw administracji publicznej oraz jednostek samorządowych. Szczególnie dobrze sprawdza się w instytucjach, które do tej pory funkcjonowały w oparciu o ręczne (papierowe) katalogowanie i przetwarzanie spraw.

Umożliwiającej korzystanie z niego za pośrednictwem klasycznej przeglądarki internetowej. Korzystanie z SGIWI jest możliwe zarówno w sieci wewnętrznej instytucji jak i może być dostępne dla osób pracujących zdalnie lub w terenie. Technologia jego wykonania umożliwia wdrożenie w instytucjach wielooddziałowych o rozproszonej architekturze.

Nasze doświadczenia i bardzo dobrze odebrane wdrożenia systemów typu SGIWI w instytucjach takich jak Powiatowa czy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie sprawiają, że szanse pozytywnego wdrożenia systemu w Państwa instytucji są bardzo duże.

Oddajemy do Państwa dyspozycji oprogramowanie oraz siebie, czyli nasze zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami koncepcji systemu SGIWI, jego możliwościami. Modułowa koncepcja systemu stanowi otwartą drogę do tworzenia kolejnych modułów tak aby sprostać oczekiwaniom i indywidualnym potrzebom instytucji.

Na wszelkie pytania odpowiemy e-mailowo lub telefonicznie, a najchętniej podczas bezpośredniego spotkania i prezentacji oprogramowania.

Podstawowe moduły systemu

System SGIWI ma modularną konstrukcję. Zadbaliśmy o to żeby system był skalowalny i aby jego rozbudowa o nowe funkcje lub moduły była możliwa.

Pragniemy podkreślić, że jeżeli prezentowana funkcjonalność nie jest dla Państwa wystarczająca, z przyjemnością zapoznamy się z Państwa potrzebami.

Jeśli zajdzie taka potrzeba możemy rozbudować moduł istniejący w systemie, bądź stworzyć zupełnie nową funkcjonalność odpowiadającą indywidualnym potrzebom.

Poniżej prezentujemy podstawowe moduły naszego systemu.

l

Edytor formularzy elektronicznych

System SGIWI został wyposażony w edytor formularzy elektronicznych. Dzięki temu rozwiązaniu na platformie SGIWI można szybko tworzyć, przechowywać, a także w module e-Urząd wyświetlać e-formularze i udostępniać je obywatelom.

Edytor charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:

 • wersjonuje dane formularza i zapisuje je w systemie SGIWI
 • korzysta z techonologii XML, w tym w szczególności z z XML, XSLT i XML Schema
 • posiada gotowy zestaw pól do wyboru dostępny za pomocą drag & drop
 • umożliwia dołączenie grafiki, tekstu i pomocy kontekstowej
 • pozwala zdefiniować reguły wyświetlania, walidacji, itp.
 • możliwe jest testowanie formularza przed jego opublikowaniem

Rejestr korespondencji

Rejestr korespondencji stanowi drugi z podstawowych rejestrów systemu SGIWI. Dziennik korespondencji zawiera wszystkie dokumenty które przychodzą i/lub wychodzą z instytucji. Stanowi on elektroniczne rozwinięcie klasycznej książki korespondencji prowadzonej w każdej kancelarii. Dokumenty które przychodzą do kancelarii są w niej rejestrowane jako pozycja w dzienniku korespondencji a elementy papierowe są przekształcane do postaci cyfrowej i dalej „poruszają” się w systemie w formie elektronicznej. Wpis w dzienniku korespondencji po rejestracji przekazywany jest do poszczególnych osób (dekretowany) zgodnie ze ścieżką dekretacji zdefiniowaną w systemie.

Rejestrowana korespondencja widoczna jest w systemie na liście wpisów w rejestrze korespondencji. Poszczególni użytkownicy systemu widzą te wpisy w dzienniku do których mają dostęp z racji uprawnień.

  API

  SGIWI w wersji 3.0 posiada zaawansowane API (ang. Application Programming Interface), czyli uniwersalny interfejs pozwalający innym aplikacjom na komunikację i wymianę danych z SGIWI.

  API w systemie SGIWI działa w oparciu o protokół SOAP i pozwala zewnętrznym aplikacjom na daleko idącą integrację implementując funkcjonalność tzw. brokera integracyjnego. Zastosowanie API pozwala również na zapewnienie pełnej izolacji i bezpieczeństwa systemu i udostępnienie zewnętrznym aplikacjom tylko wybranych, ściśle kontrolowanych przez administratora systemu funkcjonalności.

  Rejestr kontrahentów

  Rejestr kontrahentów pozwala na ewidencję danych teleadresowych oraz innych informacji przydatnych w opisie i późniejszej pracy z kontrahentem. Kontrahentem w rozumieniu systemu SGIWI są podmioty, instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne ogólnie mówiąc wszyscy wobec których podejmujemy jako jednostka działania lub z którymi jesteśmy/byliśmy w kontakcie. W rejestrze kontrahentów znajdziemy zarówno podmioty których dotyczą sprawy jak i adresatów i nadawców korespondencji z/do naszej instytucji.

  i

  Rejestr spraw

  Rejestr spraw stanowi podstawowy rejestr w systemie. Obrazowo można go porównać do klasycznej teczki prowadzonej sprawy. Sprawa zdefiniowana w systemie oprócz informacji definiującej ją samą zawiera inne elementy systemu z nią skojarzone, tak samo jak poprzez analogię w papierowej teczce sprawy znajdują się np. pisma odebrane lub wysyłane w ramach realizacji tej konkretnej sprawy.

  Korespondencja email

  System SGIWI został wyposażony w integralny moduł poczty elektronicznej email. Uzyskaliśmy w ten sposób kompleksowe podejście do korespondencji prowadzonej w instytucji. Moduł umożliwia zarządzanie wieloma skrzynkami pocztowymi oraz ich przydzielanie pracownikom. Korespondencja mailowa tak samo jak korespondencja tradycyjna może być dowiązywana (kojarzona) z prowadzonymi sprawami, w ten sposób dotarcie do określonych informacji staje się wyjątkowo proste.

  Z

  Moduł E-Urząd

  Wraz z rozwojem systemu SGIWI, w wersji 3.0 stworzone zostało szereg funkcjonalności wspomagających pracę urzędu miasta.

  Nową funkcjonalnością jest moduł e-Urząd, który umożliwia użytkownikom skorzystanie z szeregu nowych funkcjonalności, między innymi:

  • Elektronicznej Skrzynki Podawczej
  • Skrzynki Kontaktowe
  • Elektronicznych formularzy
  • Biuletynu Informacji Publicznej
  • Katalogu usług
  • Współpracy z systemami płatności elektronicznych:
   • PAYU
   • DOTPAY
   • EPAY
  Z

  Aktywności

  Moduł aktywności został stworzony z myślą o codziennej pracy i koordynacji wszelkich działań prowadzonych przez pracowników. Pozwala w precyzyjny sposób zarządzać czasem pracy, terminarzem, spotkaniami, wizytacjami, kontrolami itp. Wygodny moduł graficznej prezentacji danych ułatwia pracę pozwalając na szybką ocenę sytuacji.

  System Gromadzenia i Wymiany Informacji (SGIWI)...

  ..jest oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie, zaprojektowanym do przetwarzania i gromadzenia informacji, w szczególności ukierunkowanym na potrzeby przedsiębiorstw administracji publicznej oraz jednostek samorządowych. Szczególnie dobrze sprawdza się w instytucjach, które do tej pory funkcjonowały w oparciu o ręczne (papierowe) katalogowanie i przetwarzanie spraw.

  Umożliwiającej korzystanie z niego za pośrednictwem klasycznej przeglądarki internetowej. Korzystanie z SGIWI jest możliwe zarówno w sieci wewnętrznej instytucji jak i może być dostępne dla osób pracujących zdalnie lub w terenie. Technologia jego wykonania umożliwia wdrożenie w instytucjach wielooddziałowych o rozproszonej architekturze.

  Nasze doświadczenia i bardzo dobrze odebrane wdrożenia systemów typu SGIWI w instytucjach takich jak Powiatowa czy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie sprawiają, że szanse pozytywnego wdrożenia systemu w Państwa instytucji są bardzo duże.

  Oddajemy do Państwa dyspozycji oprogramowanie oraz siebie, czyli nasze zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie.

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami koncepcji systemu SGIWI, jego możliwościami. Modułowa koncepcja systemu stanowi otwartą drogę do tworzenia kolejnych modułów tak aby sprostać oczekiwaniom i indywidualnym potrzebom instytucji.

  Na wszelkie pytania odpowiemy e-mailowo lub telefonicznie, a najchętniej podczas bezpośredniego spotkania i prezentacji oprogramowania.

  Podstawowe moduły systemu

  System SGIWI ma modularną konstrukcję. Zadbaliśmy o to żeby system był skalowalny i aby jego rozbudowa o nowe funkcje lub moduły była możliwa.

  Pragniemy podkreślić, że jeżeli prezentowana funkcjonalność nie jest dla Państwa wystarczająca, z przyjemnością zapoznamy się z Państwa potrzebami.

  Jeśli zajdzie taka potrzeba możemy rozbudować moduł istniejący w systemie, bądź stworzyć zupełnie nową funkcjonalność odpowiadającą indywidualnym potrzebom.

  Poniżej prezentujemy podstawowe moduły naszego systemu.

  i

  Rejestr spraw

  Rejestr spraw stanowi podstawowy rejestr w systemie. Obrazowo można go porównać do klasycznej teczki prowadzonej sprawy. Sprawa zdefiniowana w systemie oprócz informacji definiującej ją samą zawiera inne elementy systemu z nią skojarzone, tak samo jak poprzez analogię w papierowej teczce sprawy znajdują się np. pisma odebrane lub wysyłane w ramach realizacji tej konkretnej sprawy.

  Korespondencja email

  System SGIWI został wyposażony w integralny moduł poczty elektronicznej email. Uzyskaliśmy w ten sposób kompleksowe podejście do korespondencji prowadzonej w instytucji. Moduł umożliwia zarządzanie wieloma skrzynkami pocztowymi oraz ich przydzielanie pracownikom. Korespondencja mailowa tak samo jak korespondencja tradycyjna może być dowiązywana (kojarzona) z prowadzonymi sprawami, w ten sposób dotarcie do określonych informacji staje się wyjątkowo proste.

  l

  Edytor formularzy elektronicznych

  System SGIWI został wyposażony w edytor formularzy elektronicznych. Dzięki temu rozwiązaniu na platformie SGIWI można szybko tworzyć, przechowywać, a także w module e-Urząd wyświetlać e-formularze i udostępniać je obywatelom.

  Edytor charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:

  • wersjonuje dane formularza i zapisuje je w systemie SGIWI
  • korzysta z techonologii XML, w tym w szczególności z z XML, XSLT i XML Schema
  • posiada gotowy zestaw pól do wyboru dostępny za pomocą drag & drop
  • umożliwia dołączenie grafiki, tekstu i pomocy kontekstowej
  • pozwala zdefiniować reguły wyświetlania, walidacji, itp.
  • możliwe jest testowanie formularza przed jego opublikowaniem

  Rejestr korespondencji

  Rejestr korespondencji stanowi drugi z podstawowych rejestrów systemu SGIWI. Dziennik korespondencji zawiera wszystkie dokumenty które przychodzą i/lub wychodzą z instytucji. Stanowi on elektroniczne rozwinięcie klasycznej książki korespondencji prowadzonej w każdej kancelarii. Dokumenty które przychodzą do kancelarii są w niej rejestrowane jako pozycja w dzienniku korespondencji a elementy papierowe są przekształcane do postaci cyfrowej i dalej „poruszają” się w systemie w formie elektronicznej. Wpis w dzienniku korespondencji po rejestracji przekazywany jest do poszczególnych osób (dekretowany) zgodnie ze ścieżką dekretacji zdefiniowaną w systemie.

  Rejestrowana korespondencja widoczna jest w systemie na liście wpisów w rejestrze korespondencji. Poszczególni użytkownicy systemu widzą te wpisy w dzienniku do których mają dostęp z racji uprawnień.

   API

   SGIWI w wersji 3.0 posiada zaawansowane API (ang. Application Programming Interface), czyli uniwersalny interfejs pozwalający innym aplikacjom na komunikację i wymianę danych z SGIWI.

   API w systemie SGIWI działa w oparciu o protokół SOAP i pozwala zewnętrznym aplikacjom na daleko idącą integrację implementując funkcjonalność tzw. brokera integracyjnego. Zastosowanie API pozwala również na zapewnienie pełnej izolacji i bezpieczeństwa systemu i udostępnienie zewnętrznym aplikacjom tylko wybranych, ściśle kontrolowanych przez administratora systemu funkcjonalności.

   Rejestr kontrahentów

   Rejestr kontrahentów pozwala na ewidencję danych teleadresowych oraz innych informacji przydatnych w opisie i późniejszej pracy z kontrahentem. Kontrahentem w rozumieniu systemu SGIWI są podmioty, instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne ogólnie mówiąc wszyscy wobec których podejmujemy jako jednostka działania lub z którymi jesteśmy/byliśmy w kontakcie. W rejestrze kontrahentów znajdziemy zarówno podmioty których dotyczą sprawy jak i adresatów i nadawców korespondencji z/do naszej instytucji.

   Z

   Aktywności

   Moduł aktywności został stworzony z myślą o codziennej pracy i koordynacji wszelkich działań prowadzonych przez pracowników. Pozwala w precyzyjny sposób zarządzać czasem pracy, terminarzem, spotkaniami, wizytacjami, kontrolami itp. Wygodny moduł graficznej prezentacji danych ułatwia pracę pozwalając na szybką ocenę sytuacji.

   Z

   Moduł E-Urząd

   Wraz z rozwojem systemu SGIWI, w wersji 3.0 stworzone zostało szereg funkcjonalności wspomagających pracę urzędu miasta.

   Nową funkcjonalnością jest moduł e-Urząd, który umożliwia użytkownikom skorzystanie z szeregu nowych funkcjonalności, między innymi:

   • Elektronicznej Skrzynki Podawczej
   • Skrzynki Kontaktowe
   • Elektronicznych formularzy
   • Biuletynu Informacji Publicznej
   • Katalogu usług
   • Współpracy z systemami płatności elektronicznych:
    • PAYU
    • DOTPAY
    • EPAY

   Zapytaj o oprogramowanie

   Tworząc oprogramowanie nie uciekamy się do schematów. Każdy kolejny projekt wymaga od nas nowej optyki i indywidualnego podejścia do Klienta. Skontaktuj się z naszym doradcą i przekonaj się, jakie korzyści może dać Twojej organizacji oprogramowanie stworzone przez Tronix.

   Zapoznaj się z pozostałą ofertą Tronix

   Oprogramowanie (Software house)

   Zaprogramuj się na zupełnie nowe możliwości.

   Integrator rozwiązań IT

   Odkryj potencjał integracji dla Twojego biznesu.

   Internet rzeczy (IoT)

   Otwórz się na kolejny etap cyfrowej rewolucji.

   Sterowanie przemysłowe (ot)

   Wykorzystuj najnowsze rozwiązania w pracy.