Ułatwienia dostępu

Inteligentny system pomiarowy

Dowiedz się więcej jak działa nasz inteligenty system pomiarowy.

Inteligentny system pomiarowy

Inteligentny system pomiarowy (ang. Smart Metering – SM) – system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej.

Inteligentne systemy pomiarowe umożliwiają dwukierunkową komunikację, w czasie rzeczywistym, systemów informatycznych z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej. Ponadto mogą automatyzować cały proces rozliczania odbiorców energii, od pozyskania danych pomiarowych poprzez ich przetwarzanie i agregację, aż do wystawienia faktur.

Nasz technologie

ULTRASONIC_MSP to technologia pozwalająca na ultradźwiękowy pomiar przepływu cieczy. Urządzenie, które opracowaliśmy cechuje się bardzo niskim poborem mocy ze zintegrowanym przetwornikiem ultradźwiękowym (USS), zapewniającym wysoką precyzję i dokładność pomiarów ultradźwiękowych.

Cechy wireless sensor network

 • małe fizyczne rozmiary węzłów
 • optymalizacja komunikacji bezprzewodowej, między innymi poprzez implementację wydajnych algorytmów oraz metod trasowania, w celu oszczędzania energii
 • ograniczenie mocy obliczeniowej i pamięci w celu dalszej minimalizacji zużycia energii
 • zdolność do samoorganizacji
 • odporność na uszkodzenia węzłów
 • silne zabezpieczenie komunikacji (najczęściej bezprzewodowej) przed błędami transmisji
 • istotny nacisk na szybkość przesyłu informacji (szczególnie w sieciach czujnikowych mających ostrzegać przed zagrożeniami)
 • minimalizacja lub całkowity brak udziału człowieka w utrzymaniu sprawności sieci

  Bezprzewodowa sieć czujnikowa

  Dowiedz się więcej jak wykorzystywane są nasze czujniki.

  Bezprzewodowa sieć czujnikowa

  Wireless Sensor Network (WSN) to sieć złożona z wielu urządzeń rozlokowanych na pewnym obszarze w celu realizacji wspólnego zadania.
  Podstawowym elementem sieci jest węzeł wyposażony w czujnik monitorujący zmienność pewnych zjawisk (temperatury, wilgotności, obecności lub nieobecności obiektu, dźwięku, ciśnienia, ruchu, stopnia zanieczyszczenia powietrza) w różnych miejscach. Pozwalają one na codzienne monitorowanie środowiska, zarządzanie ruchem czy automatyzacje w domach.

  Działanie sieci sensorów

  Specjalną grupą rozproszonych systemów pomiarowych są bezprzewodowe sieci sensorowe. Są to sieci składające się z niedrogich, oszczędnych i wielofunkcyjnych sensorów. Sensory te potrafią przetwarzać dane pomiarowe oraz komunikować się między sobą. Działanie takiej sieci oparte jest na współpracy ogromnej liczby pojedynczych sensorów.

  Węzły sieci sensorowych mogą być wyposażone w rożne typy czujników, co prowadzi do odgrywania coraz większej roli w przemyśle. Pozwalają one np. na kontrolowanie poziomu rzek, monitorowanie skażenia środowiska na danym obszarze, czy monitorowanie stanu pacjentów w szpitalu.

  Ciekawsze zastosowania bezprzewodowych sensorów:

  • Zastosowanie w wojsku – monitorowanie żołnierzy, amunicji i sprzętu. Wszystkie informacje przekazane z pola walki do dowódców, dzięki czemu można lepiej przeanalizować.
  • Monitorowanie środowisk naturalnych – sensory rozrzucone na przykład nad lasem, które w razie pożaru informują o istniejącym zagrożeniu.
  • Zastosowanie medyczne – zdalne monitorowanie stanu pacjentów, czy też dostępnych leków w szpitalu.

  Cechy wireless sensor network

  • małe fizyczne rozmiary węzłów
  • optymalizacja komunikacji bezprzewodowej, między innymi poprzez implementację wydajnych algorytmów oraz metod trasowania, w celu oszczędzania energii
  • ograniczenie mocy obliczeniowej i pamięci w celu dalszej minimalizacji zużycia energii
  • zdolność do samoorganizacji
  • odporność na uszkodzenia węzłów
  • silne zabezpieczenie komunikacji (najczęściej bezprzewodowej) przed błędami transmisji
  • istotny nacisk na szybkość przesyłu informacji (szczególnie w sieciach czujnikowych mających ostrzegać przed zagrożeniami)
  • minimalizacja lub całkowity brak udziału człowieka w utrzymaniu sprawności sieci

   Zapytaj o Internet rzeczy

   Zapytaj naszych specjalistów o Internet Rzeczy i inne technologie przyszłości, które możemy wdrożyć w Twojej firmie.

   Zapoznaj się z pozostałą ofertą Tronix

    

   Oprogramowanie (Software house)

   Zaprogramuj się na zupełnie nowe możliwości.

   Integrator rozwiązań IT

   Odkryj potencjał integracji dla Twojego biznesu.

   Internet rzeczy (IoT)

   Otwórz się na kolejny etap cyfrowej rewolucji.

   Sterowanie przemysłowe (ot)

   Wykorzystuj najnowsze rozwiązania w pracy.