Ułatwienia dostępu

Audyt placówki administracji publicznej

Audyt placówki administracji publicznej

Miło nam poinformować, że mieliśmy okazję przeprowadzić audyt jednej z łódzkich placówek administracji publicznej.

W zakres naszych prac wchodziło przeanalizowanie sytuacji Zlecającego w kontekście gotowości jego służb IT do wspierania realizacji działań statutowych jednostki oraz weryfikacja poziomu zabezpieczeń kluczowych zasobów Zlecającego i ewentualnej podatności na włamania, bądź kradzież danych.

W oparciu zidentyfikowane słabości i podatności specjaliści TRONIX zaproponowali Zlecającemu podjęcie konkretnych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostki oraz usprawniających pracę jej służb IT.