Ułatwienia dostępu

Realizacja projektu uruchomienia linii produkcyjnej

Realizacja projektu uruchomienia linii produkcyjnej

Wdrożenie wyników prac B+R w Tronix Sp. z o.o. poprzez uruchomienie linii produkcyjnej urządzeń elektronicznych wykorzystujących opracowaną własną technologię komunikacji bezprzewodowej zgodnie z koncepcją „Internetu Rzeczy” (IoT)

Firma realizuje projekt mający na celu uruchomienie linii produkcyjnej urządzeń elektronicznych wykorzystujących opracowaną własną technologię komunikacji bezprzewodowej zgodnie z koncepcją „Internetu Rzeczy” (IoT). Celem bezpośrednim projektu jest wdrożenie na rynek badań własnych zrealizowanych w ramach Działania 1.2 RPO WM obejmujących technologię umożliwiającą zbudowanie sieci fizycznych obiektów komunikujących się bezprzewodowo w trybie kratownicy z wykorzystaniem protokołu IP na warstwie sieciowej zgodnie z koncepcją IoT, przeznaczoną do użytku w środowisku przemysłowym. Przedmiotem projektu jest jedno główne zadanie merytoryczne, stanowiące istotę niniejszej interwencji, tj. Zakup i uruchomienie linii technologicznej SMT do produkcji urządzeń. Na bazie dedykowanych, zaprojektowanych urządzeń, firma świadczyć będzie usługi budowy sieci.

Cały artykuł