Ułatwienia dostępu

Oprogramowanie dedykowane

Oprogramowanie dedykowane

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 grudnia 2018 r. dokonaliśmy odbioru technicznego systemu informatycznego mającego na celu ułatwienie gminom, powiatom, województwom i urzędom centralnym przekazywanie informacji o zrealizowanych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego do Ministerstwa Zdrowia. Jest to dedykowane oprogramowanie stworzone w oparciu o konsekwentnie stosowaną przez TRONIX zwinną metodykę tworzenia aplikacji, pozwalającą na tworzenie i rozwój systemów dopasowanych do potrzeb zamawiających.